SİQNALİZASİYA

Can və mal təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan yanğın siqnalizasiya sistemlərinin məqsədi insanları xəbərdar etmək və vəziyyəti yaxşı mənimsəmiş yanğının ilk mərhələsində tədbirlər görməkdir.


Online mağaza Kataloq