VİDEO MÜŞAHİDƏ SİSTEMLƏRİ

Video nəzarət sistemləri boş yerə ən geniş yayılmış qoruma sistemi hesab edilmir. Yerlərdə kameraların olması da bir çox hallarda soyğunçuluq cəhdlərinin qarşısını alır. Video nəzarət tədbir iştirakçılarının müəyyənləşdirilməsində, ictimai təhlükəsizlik və nəzarətin təmin olunmasında təsirli rol oynayır.


Online mağaza Kataloq